Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵍⴱⵉⵔ ⴽⴰⵎⵓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵍⴱⵉⵔ ⴽⴰⵎⵓ
ⴰⵍⴱⵉⵔ ⴽⴰⵎⵓ ⴳ 1957

ⴰⵍⴱⵉⵔ ⴽⴰⵎⵓ, ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1913 ⴳ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵎⴰⵏⴷⵓⴼ ⵉⴹⴼⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ ⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵉⵎⵎⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1960. ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵏⴳⴰⵍ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ. ⵜⴱⴷⴷ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵥⵔⵣⵓⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⴱⵓⴷⵔ. ⵍⵍⵉⴳ ⴷ ⵉⵍⵓⵍ ⵢⵓⴼⴰ ⴷ ⵉⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵥⵏⵥⵓⵎⵜ, ⵉⴼⵍ ⵜ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⴷⴰⵔⵙ ⵖⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵥⵍⴰⴹ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵎⴽⴰⵏⵏ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴽⵔⴰ, ⵉⵍⴽⵎ ⴳⵉⵙ ⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1957.