Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵇⵏⵉⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵇⵏⵉⵏ
ⴰⵇⵏⵉⵏ

ⴰⵇⵏⵉⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵖⵔⵙⵉⵡ ⴷⴰ ⵙⵙⴳⵎⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⴼⴰⵢⴷⵏ ⴳ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⴹⵓⴹⵜ ⵏⵏⵙ ، ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵣⴷⴰⵖ ⵓⵇⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵃⴼⴰⵔ ⵙ ⵉⴹⴰⵔⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⴰ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ . ⵏⵜⵜⴰ ⴷⴳ ⵢⵎⵓⴷⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵜⴰⵔⵡⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵊⴰⵔ 3 ⴷ 12 . ⴷⴷⴰ ⵜⵜⵓⵣⴰⵏⴻⵏ ⵊⴰⵔ 50 ⴳⵔⴰⵎ ⴰⵔ 55 ⴳⵔⴰⵎ. ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⵛⵉ ⵓⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⴷⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵇⵏⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⵛⵏ ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ . ⵜⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⴳ ⵍⵢⴰⴱⴰⵏ  ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⵓⵏⵓⵛⵉⵎⴰ. ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⵉⵇⵏⵉⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵉⴽⵙⵓⴹⵏ ⴳ ⵓⴼⴳⴰⵏ.