Wp/zgh/ⴰⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ

ⴰⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ

ⴰⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ

ⴰⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴽⵉⵎⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴼⵏⵓⵣⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ 1 .H ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵀⵓⴷⵕⵓⵊⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵎ