Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴼⵍⴰⵟⵓⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴼⵍⴰⵟⵓⵏ
ⴰⴼⵍⴰⵟⵓⵏ

ⴰⴼⵍⴰⵟⵓⵏ (ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ Πλάτων /Plato/), ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⴰⵜⵉⵏⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ -428/-427, ⵉⵎⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ -348/-347 ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ) ⴷ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⵉⴽ ⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽ, ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵜⴰⵜⵉⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵎⵥⵔⴰⵏⵥⴻⵥⵏ (sophistes), ⵏⵏⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵉⵜⵜⵣⵖⴰⵏ. ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵙⴳ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵜ ⵣⵡⴰⵔⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵏⴳⵎⴹ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵓⴽⵔⴰⵟ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙ ⴰⵏⵍⵎⴰⴷ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵡⵉⵏ ⴼⴰⵔⵎⵉⵏⵉⴷ, ⵀⵉⵔⴰⴽⵍⵉⵜⴼⵉⵜⴰⴳⵓⵔ, ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴳ ⵎⵉ ⵉⵙⴼⵓⴽⴽⵔ (ⵉⵙⵜⴽⵛⴼ) ⵜⵓⴳⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ, ⵙ ⵓⵏⴳⵎⴹ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⴼⵉⵔⴳⴰⵎⴰ (la métaphysique) ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵏⵜ (l’éthique), ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ. ⵉⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴷⵢⵓⵊⵉⵏ ⵍⴰⵢⵔⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢ ⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵓⴽⵔⴰⵟ.