Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴳⵔⵉⴽ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴳⵔⵉⴽ

ⴰⴳⵔⵉⴽ (ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵀⵉⵍⵉⵏⵜ, ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜⴽⴰⵜⴰⵔⵉⴱⵓⵥⴰ Ελλάς / ⵍⵍⴰⵚ, ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ Ελλάδα / ⵍⵍⴰⴹⴰ ⴷ Ελληνική Δημοκρατία / ⵍⵍⵉⵏⵉⴽⵉ ⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵢⴰ), ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵜⴳ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵔⵓⴼⵜ, ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⴳ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵓⴱⴰⵍⵇⴰⵏ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵜⵉⵏⴰ.