Wp/zgh/ⴰⴳⵔⵉⴽ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⴳⵔⵉⴽ
Jump to navigation Jump to search
Flag of Greece.svg

ⴰⴳⵔⵉⴽ (ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵀⵉⵍⵉⵏⵜ, ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜⴽⴰⵜⴰⵔⵉⴱⵓⵥⴰ λλάς / ⵍⵍⴰⵚ, ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ Ελλάδα / ⵍⵍⴰⴹⴰ ⴷ Ελληνική Δημοκρατία / ⵍⵍⵉⵏⵉⴽⵉ ⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵢⴰ), ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵜⴳ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵔⵓⴼⵜ, ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⴳ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵓⴱⴰⵍⵇⴰⵏ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵜⵉⵏⴰ.