Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ
logo n ANC

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ (ⵙ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: African National Congress / ANC) ⴷ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵜⵉⴼⴼⵓⵙⵜ.

ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵉⵎⵎⵏⵖⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ⴰⵒⴰⵔⵜⴰⵢⴷ .

ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵜⵓⵖⴰⵜⴰⵜ ⴷ ⵏⵉⵍⵙⵓⵏ ⵎⴰⵏⴷⵍⴰ, ⵔⵅⵅⵓ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰ ⴷ ⵊⴰⴽⵓⴱ ⵣⵓⵎⴰ (ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵜⵉⴼⴼⵓⵙⵜ).