Wp/zgh/ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ
Jump to navigation Jump to search

ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉ ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⵉⴽ. ⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵙⵏⵣⵉⴽⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ. ⵟⵟⴼⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵡⴰⵙⴰ.

ⵜⴱⴹⴰ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵖⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ, ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵙⴳⵙⵏ:

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ[edit]

'ⴷ ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉ ⵉⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ:

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵙⴰⵍⴰⵏⴻⵏ
ⴳⵯ ⴽⵯ

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ[edit]

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ[edit]

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit]