Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⴰⵣⴳⵣⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⴰⵣⴳⵣⴰ

ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⴰⵣⴳⵣⴰ ⵉⵊⵊ ⵙⴳ ⵉⴳⵍⵎⴰⵎⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵣⴰⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ, ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⴳⵯⵊ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⴰ ⵙⴳ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ 30 km[1]

ⵜⵥⵕⵜ

ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ


ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ

  1. [1]