Wp/zgh/ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ
ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ

ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵚⵉ (ⵏⵉⵖ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵚ ⵏⵉⵖ ⴰⵟⵍⴰⵏⵟⵉ) ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 106,400,000 km², ⵉⴷⵍ 20% ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵕⵕⴰ. ⵢⵓⵙⴰ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ «Atlas» ⵙⴳ ⵡⵓⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⵉⴽⵏ (ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ: θάλασσα) ⴳ ⵣⵉⴽ.


ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ

ⵜⴰⵙⴽⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⴼⵉⵣⵉⴽⵜ

ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⴰⵍⵜ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ

ⴳ ⵜⵙⴷⵎⵓⵜ

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

ⵉⵎⴰⵔⵓⵣⵏ