Wp/zgh/ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ)
Wp > zgh > ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ
ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ

ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 106,400,000 ⴽⵎ² ⵢⴷⴰⵍ 20% ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵕⵕⴰ . . ⵢⵓⵙⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ «Atlas» ⵙⴳ ⵓⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⵉⴽⵏ (ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ: θάλασσα) ⴳ ⵣⵉⴽⴽ


ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵔⵜ[edit | edit source]

ⵜⴰⵙⴽⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⴼⵉⵣⵉⴽⵜ[edit | edit source]

ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⴰⵍⵜ[edit | edit source]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ[edit | edit source]

ⴳ ⵜⵙⴷⵎⵓⵜ[edit | edit source]

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit | edit source]

ⵉⵎⴰⵔⵓⵣⵏ[edit | edit source]