Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ
ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ

ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ, ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵙ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏⵖ ⵉⵍⵍ ⵏ ⵉⵀⵉⵏⴷⵉⵢⵏ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 75 000 000 ⴽⵎ², ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 20% ⵙⴳ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵜ. ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵉⵙⵡⵜⵜⴰ ⵜ ⵉⴷ ⵓⵀⵉⵏⴷ, ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏⵉⵔⴰⵏ, ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵜⵙⵡⵜⵜⴰ ⵜ ⵉⴷ ⴱⵉⵔⵎⴰⵏⵢⴰ, ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷ, ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ, ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ (ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵙⵓⵎⴰⵟⵔⴰ, ⵊⴰⴼⴰ, ⴱⴰⵍⵉ, ⵙⵓⵎⴱⴰⵡⴰⵙⵓⵎⴱⴰ) ⴷ ⵜⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵉⵜ, ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵡⵙⵜⵔⴰⵍ ⴷ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜⵜⵔⵡⵙⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ.