Wp/vot/Vaďďa ceeli

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | votWp > vot > Vaďďa ceeli
Jump to navigation Jump to search

Vaďďa сeeli on vaďďalaisije ceeli. Vaďďaa pajatab 60 inemissää. Vaďďa ceeli on lähel ižora i viro ceeliä.

Škoulud[edit]

Vaďďaa või õpõa Soomõz Helsingiz, Joensuuz i Jyväskyläz, Venäjäz Jõgõperäz i Petteriz i Viroz Tartuz.

Grammatikka[edit]

Aakkõsso A a, B b, D d, Ď d’, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, Ľ l’, M m, N n, Ńń, O o, P p, R r, Ŕŕ, S s, Š š, Śś, T t, Ť t’, Ts ts, U u, V v, Z z, Ž ž, Źź, Õ õ, Ää, Öö, Üü. Assõõvahtõluz

 • 1) kk → k; pp→p; tt→t; ss→s; šš→š; ttš→tš, ďď.
 • 2) k→g ( fk→vg; hk→hg; lk→lg; nk→ng; pk→bg; rk→rg; sk→zg, zz; šk→žg; tk→dg )
 • 3) p→v ( lp→lv; mp→mm; rp→rv ).
 • 4) t→ – ,ďď ( ht→h; lt→ll, l; nt→nn, n; rt→rr, r ).
 • 5) s→z (hs→hz; rs→rz ).
 • 6) š→ž.
 • 7) tš→ď, – , g( htš→hj, sk, z g, zz, zď; ltš→lg, l l; ntš→nď, nn; rtš→rj, rď, rg )
 • 8) i (междугласными)→ďď

Mööntein forma

 • Miä õõn
 • Siä õõd
 • Tämä on
 • Müü õõmmõ
 • Tüü õõttõ
 • Nämä õlla

Tšeeltein forma

 • Miä en õõ
 • Siä ed õõ
 • Tämä eb õõ
 • Müü emmä õõ
 • Tüü että õ
 • Nämä eväd õõ

taivutuz Ühsikko

 • Nom.maa soo tüü täi
 • Gen.maa soo tüü täi
 • Part. maat soot tüüt täit
 • Ill.mahaa sohõõ tühee täihee
 • Iness. maaz sooz tüüz täiz
 • El. maass sooss tüüss täiss

Mõnikko

 • Nom.maad sood tüüd täid
 • Gen. maďďe soďďe tüďďe täďďe
 • Part. mait soit tüit täit
 • Ill. maisõ soisõ tüise täise
 • Iness. maiz soiz tüiz täiz
 • El. maiss soiss tüiss täiss

Numeraalõ

 • esimein
 • tõin
 • kõlmõz
 • nelläz
 • vid´d´ez
 • kuvvõz
 • settsemez
 • kahõssamõz
 • Ühessämäz
 • Tšümmenäz

Verbi. Verbi “õlla” taipõumin imperfektiz Mööntein forma

 • miä õlin
 • siä õlid
 • tämä õli
 • myy õlimmõ
 • tyy õlittö
 • nämä õlti

Tšeeltein forma

 • miä en õllud
 • siä ed õllud
 • tämä eb õllud
 • myy emmä õllud
 • tyy että õllud
 • nämä eväd õltu

muuval[edit]

Ingermaan sana