Jump to content

Wp/tzm/ⵜⵉⵔⴰⴽⴰⴼⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵉⵔⴰⴽⴰⴼⵜ

ⵜⵉⵔⴰⴽⴰⴼⵜ (ⵙ ⵜⵎⴰⵀⴰⵇ ⵏⵜⵜⴰⵔⵉ ⵜⵔⴾⵊⵜ) ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵜⵡⴰⵔⴳⵉ. ⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ. ⵜⵉⵔⴰⴽⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⵓ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵉⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏⵏ ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵜⵉⵏⴰⵔⵉⵡⵉⵏ.


ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ[edit | edit source]

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴽⵉⴹⵓ ⴰⴳ ⵓⵙⴰⴷ ⴷ ⴷⵢⴰⵕⴰ ⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵙⵔ ⵏ ⵓⵜⵡⵉⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1992 ⴷ ⵕⵕⴰⴹⵢⵓ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴹⴰⵚ ⴳ 2001. ⴹⵢⴰⵕⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵓⵢⵎⴰⵙ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴰⵢⴰⴷⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎ⵰⵰ⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⴱ ⵓⴱⵔⴰⵢⴱⵓⵏ ⴷ ⴰⵍⵃⴰⵙⴰⵏ. ⵙⴰⵏⵓ ⵏⵜⵜⴰ, ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵢⵎⴰⵙ ⵏⵖ ⴷ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵜⴰⵢⴰⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ ⵏ ⵉⵢⴰⴷⵓ ⴰⴳ ⵍⵉⵛ ⴳ ⵜⴰⵎⵥⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ.


ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ[edit | edit source]

  1. ⴽⵉⴹⵓ ⴰⴳ ⵓⵙⴰⴷ: ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵅⵉⵡⴰⵊ, ⵉⵜⵜⵉⵔⴰⵔ ⵙ ⵓⴷⵉⵏⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵖⵏⵏⴰⵊ, ⵉⴷⵢⵢⵣ ⵉⵙⴼⵔⴰ.
  2. ⵍⵉⵢⴰ ⴰⴳ ⴰⴱⵍⵉⵍ: ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⴹⵢⴰⵕⴰ, ⵉⴽⴽⴰⵜ ⴰⴷⵉⵏⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵖⵏⵏⴰⵊ, ⵉⴷⵢⵢⵣ ⵉⵙⴼⵔⴰ.
  3. ⵙⴰⵏⵓ ⴰⴳ ⴰⵃⵎⴰⴷ: ⴰⴷⵉⵏⴰⵏ, ⴱⴰⵙⵙ, ⵓⵔⴰⵔ.

ⵉⵜⵡⵉⵍⵏ[edit | edit source]

  • 2007 : ⴱⵉⵙⵎⵉⵍⵍⴰⵀⵉ.
  • 2008 : ⵉⵛⵓⵎⴰⵔ. ⴰⵎⵓⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵏⵏⴹⵏⵉ.
  • 2008 : ⴰⵅ ⵉⵙⵙⵓⴷⴰⵔ.
  • 2011 : ⴰⵔⴰⵜⴰⵏ ⵏ ⴰⵥⴰⵡⴰⴷ
  • 2012 : ⴽⵍ ⵜⴰⵎⴰⵛⴰⵇ.

--Amessakoul (talk) 16:03, 25 June 2015 (UTC)[reply]