Jump to content

Wp/tzm/ⵜⴰⵎⵥⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⵎⵥⴰ
Amẓiw g ict n tḥajit ⵜⴰⵕⵓⵎⵉⵜ aqqat ineqq tarwa nes.

ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵥⵉⵡ (ⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ "ⵡⵔⴳⴰⵣ") , ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴰⵎ ⵉⵔⵔⵉⴼⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⵜⴰⵎⵥⴰ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵟ ⵉⵙⴰⴳⴳ°ⴰⴷⵏ ⵉⴼⵔⵓⵅⵏ ⵉⵎⵣⵢⴰⵏⵏ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵍⵏ ⵖⴰⵔ ⴱⴰⴱⴰⵜⵙⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵎⴰⵜⵙⵏ. ⵜⵃⴰⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵥⴰ ⵜⵇⵇⴰⵔ ⴱⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵜⵜ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ.

ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵓⴳⵔ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏⵖ ⵓⴳⵔⵓ ⵙ ⵜⵚⴱⴰⵏⵢⵓⵜ, ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵉ ⵉⵡⵙⵉⴷ ⵙⴳ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⵓⵔⵛⵓⵙ, ⴰⵕⵕⴱⵉ ⵏ ⵊⴰⵀⴰⵏⴰⵎⴰ. ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵎ ⵜⴰⵎⵥⴰ ⵉⵡⵙⵉⴷ ⵙⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⴰⵎⵥ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⴽⵉⵙⵙ.