Wp/tzm/ⵙⵉⵍⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵙⵉⵍⵢⴰ

ⵙⵉⵍⵢⴰ ⵜⴰⵏⴰⵣⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵊⵊⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵓⵍ, ⵜⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷⵉ 13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1988 ⴷⵉ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵜⵓⵔⴰ, ⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⴷⵉ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ( ⵜⵔⵣⴰ ⵖⵔ ⴷⵉⵏ ⴰⵙⵎⵉ ⵉ ⵜⵙⵄⴰ 15 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷⵉ ⵍⵄⵎⵔ ⵉⵙ) ⴰⵏⴷⴰ ⵜⵖⵔⴰ la biochimie ⴷⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵔⵉⵛⵎⵓⵏⴷ ⴷⵉ ⴼⵉⵔⵊⵉⵏⴰ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ. ⵙⵉⵍⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⴷⴳ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷ ⵜⴰⵄⴳⴳⴰⵍⵜ ⴳ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ( Amazigh American Association of the Greater Washington DC ) ⵖⵓⵔⵙ ⵍⵇⵔⴰⵔ ⴷⵉ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ. ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵏⵔⵏⵉ ⵏ ⵉⴷⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵃⴰⵔⴱ ⵖⴼ ⵜⵉⵎⴰⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ.