Jump to content

Wp/tzm/ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ


ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ
Bandiere Emblem
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ
ⴰⵎⴰⵜⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ شرف إيخاء عدل
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵏⴽⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ / ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⵍⴷ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵉⵃⵢⴰ ⵓⵍⴷ ⵃⵎⴷⵉⵏ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵅⴼ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ (28 ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1960)
ⴰⵏⵣⵡⵉ
ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ {{{Superficie Totâl}}}
Intal mont {{{superficieordin}}}°
% ⴰⵎⴰⵏ {{{superficieaghe%}}}%
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ {{{ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ}}} ab.
Intal mont {{{popolazionordin}}}°
Densitât {{{popolaziondensitât}}} ab./km2
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ
ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ {{{continent}}}
Fuseau horaire {{{Fuseau horaire}}}
Densitât {{{popolaziondensitât}}} ab./km2
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴷⵔⵉⵎ MRO
Consum energjie {{{energie}}} kWh/ab.
Variis
ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ {{{ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ}}}
ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ {{{ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ}}}
Plache automobilistiche {{{plache}}}
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵜ
{{{notis}}}