Wp/tzm/ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ - Ratio 2:3

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⴼⴼⴰⵖ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⵉ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 70 ⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ. ⵎⴰⵛⴰ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1998, ⵔⴰⵜ ⵉⵙⵙⵔⵚⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵜⴼⵔ) ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷⵉ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ, ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⵎⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵓⴽⴽ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵕⵕⴰ.

ⵖⵓⵔⵙ ⴽⵔⴰⴹ (3) ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ : ⴰⵣⵕⵡⴰⵍ, ⴰⵣⴳⵣⴰ, ⴰⵡⵔⴰⵖ. ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵙ ⴰⴽⵯⵍⵉ ⴰⵣⴳⴳⴰⵖ (« ⵣ », ⴰⵣⴰ ⵏⵖ ⵢⴰⵣ) ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ. ⴰⴳⵔⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ (ⵉⵍⵍ) ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ (ⵜⴼⵔ) ; ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰ (Nature) ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ ; ⴰⵡⵔⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ (ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ) ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ.

ⴰⵛⵏⵢⵓⵍ ⴷ ⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵜ[edit | edit source]

ⵉⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵔ ⴷⵉⴷⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⴰⵛⵏⵢⵓⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵉⵢⴳⴰⵏ ⵓⵏⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙⵏ