Wp/tzm/ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ

ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ (ⵙ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵢⵉⵜ Republika e Shqipërise) . ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰⵜ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰⵜ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵢⵉⵜ. ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵔⵓⵒⴰ.