Wp/tzm/ⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙ
ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵙⴳ ⵉⴽⵓⵥⴷⵉⵙⵏ

ⴳ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵜ, ⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙⴰⴳⴷⴷⵉⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴷⵉⵙⵏ. ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⵙⴰⴷⴰⵖⵏ, ⵉⵎⵙⴷⵖⵉⴷⵉⵙⵏ, ⵉⵎⵖⵔⵓⵏⵏ, ⵉⵎⴽⴽⵓⵥⵏⵜⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴽⵓⴽ ⵉⴽⵓⵥⴷⵉⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ.