Wp/tzm/ⴰⴷⵓⵍⴼ ⵀⵉⵜⵍⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⴷⵓⵍⴼ ⵀⵉⵜⵍⵔ
ⴰⴷⵓⵍⴼ ⵀⵉⵜⵍⵔ.
ⴰⴷⵓⵍⴼ ⵀⵉⵜⵍⵔ

ⴰⴷⵓⵍⴼ ⵀⵉⵜⵍⵔ (ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ 20 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1889 ⴷⴳ ⴱⵔⵓⵏⵓ ⴰⵎ ⵉⵏⵏ (Braunau am Inn), ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⴰⵎⵎⵙⴰ – ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉ 30 ⵢⴱⵔⵉⵔ 1945 ⴷⴳ ⴱⵉⵔⵍⵉⵏ) ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴰⵙⵔⵜⴰⵢ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⵓⵎⴱⵄⴷ ⴼⵓⵀⵔⴻⵔ. ⵉⵏⴱⴹ ⵙ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵉ ⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⴷⵉ 1921.