Wp/tzm/ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ Académie berbère) ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵉⵜⵓⵙⴱⴷⴷⵏ ⴷⵉ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 1966. ⵅⴼ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵏⴷ ⴰⵔⴰⴱ ⴱⵙⴰⵄⵓⴷ. ⵟⴰⵡⵙ ⵄⵎⵔⵓⵛ. ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⵄⴰⵣⵎ. ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⴰⵔⴽⵓⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏ.