Wp/tly/Zərdustəti

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Zərdustəti
Zərdustəti

Zərdustəti - Çəmə bənəy Zərduşti zınə peyğəmbəri nom sərostəyış zər iyan dust sıxanon bə i co omeku bə miyon beşə. Çı nomiku jıqo fame bedə ki, iyo ZƏR bə Xıdo nomi doə tərife, dustən ki bərmalə çiyə qılə sıxane. Jıqo nomon bə Xıdo vey peyğəmbəron doə bən. Kitabulla -Musa (s) Nəbiulla– Məhəmməd (s.ə.v.), Xəlilulla- İbrahim (s) iyan co timsalon varde bəbey. Odəmon jimonədə bə iqləliyə Xıdo dəvite iminə bəjən Zərdustiətiku mandə. Çı Xıdo bə odəmon vığandə, bə iqləliyə Xıdo bovə kardə kitobon reçə navədə Avestə şedə.

Avesə çı Zəburi, Tovrati iyan İncilisə ve-ve bə nav vığandə kitobe. Tolışon bə Zərdusti bəçəy vardə şəriəti ve ğanunon ısətən pemandən ,əvoni bə vırə rosnidən. Nəvuzə id, Kul, Kuləşəv çı Zərdusti bə Tolışon baxş kardə yolə şoy-voy kardə ide. Nəvuzə idəruj çı Zərdusti movardəruje.Məsihiyon çı İsa movardəruji dəvonidən,çəyoən həmonə rujiku ıştə jimoni aşmardedən.Tolışonən hələ çand əsr nav əvon ıştə peyğəmbəri movardəruji dəvoneydən.Çə ruji nomən Nəvuze. Zərdustiəti seqlə sunisə təkiəş kardəşe.

  1. Çokə fam.(fikir)
  2. Çokə sıxan (qəp)
  3. Çokə ko (əməl)

Əve tolışon idə rınədə bəpişone hejo şin qəp bıjənon. Rəyrə ıştə ğarzon bıdən,de hiç xonəxo bəd nımandon,çəvon dıli evən,de əvon dust bıbun.