Wp/tly/Vikipediya:Tarıxədə ımrujnə ruj/Oktyabr

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Jump to navigation Jump to search
W21-1a.svg Im səhifədə ko dəvom kardedə.
Tarıxədə ımrujnə ruj arxıv
Crystal Project cal.png YanvarFevralMartAprelMayİyunİyulAvqustSentyabrOktyabrNoyabrDekabr

Mikhail Gorbachev 1987.jpg

1 oktyabr

 • 1795 — inə sorədə Fransa de Belçika i bıə.
 • 1827 — inə sorədə çe Ursiyyəti ləşkər çe İrəvani bandi işğal kardəşe.
 • 1898 — inə sorədə çe Ursiyyəti çar yəhudiyon yolə şəhəronku bə şəhəron kəno dızzü kuç karde ro əmr doaşe.
 • 1923 — inə sorədə Ankara çe Tırkiyə poytaxt bıə.
 • 1958 — inə sorədə NATO ofayə bıə.
 • 1987 — inə sorədə Mixail Qorbaçov çe Səvet İttifaği 1-inə prezident bıə.
 • 1999 — inə sorədə 2-Çeçeniston canq bino bıə.

Diəkə


Flag of Europe.svg

2 oktyabr

 • 1187 — inə sorədə çe Misiri rəhbər Səlahəddin Eyyubi Qudsi xristianonku ozod kardəşe.
 • 1552 — inə sorədə İvan Qroznı Kazani qətəşe, Kazani bə Ursiyyəti tərkib dənoaşe.
 • 1870 — inə sorədə Roma Vahid İtaliya poytaxt bıə.
 • 1936 — inə sorədə Amerika İbə Davləton spirtinə peşoməmoni istehsal karde icazə doaşone.
 • 1975 — inə sorədə Amerika bə Tırkiyə vəynə noa bıə silah embarqo nam kardəşe.
 • 1992 — inə sorədə çe Ermənistoni ləşkər Xocavənd rayonış işgal kardəşe.
 • 1997 — inə sorədə Avropa İttifaği davləton Amsterdam muqavilə dəvasəşone.

Diəkə


Coat of arms of Iraq (2008–present).svg

3 oktyabr

 • 1814 — inə sorədə Mixail Lermontov bə dınyo omə.
 • 1906 — inə sorədə umumdınyo SOS siqnal ğəbul kardəşone.
 • 1929 — inə sorədə Yuqoslaviya davlət ofayə bıə.
 • 1932 — inə sorədə İraq ıştə ozodəti səlo kardəşe.
 • 1946 — inə sorədə İbə Milləton Əhali İqtisadi şura ofayə bıə.
 • 1949 — inə sorədə Almanya Demokratik Respublika ofayə bıə.
 • 1968 — inə sorədə TU-154 ıştənəpər 1-inə kərə pərə.
 • 1990 — inə sorədə Avropada soyə silahon kam karde ro Səvet İttifaği de Amerika İbə Davləton muqavilə dəvasəşe.

Diəkə


Flag of Belgium (civil).svg

4 oktyabr

 • 1675 — inə sorədə Holland fizik Huqens bə cifi saati ro patent səşe.
 • 1824 — inə sorədə Meksika davləti səlo kardəşone.
 • 1830 — inə sorədə Belçika ozod bə.
 • 1895 — inə sorədə Rixard Zorqe bə dınyo omə.
 • 1911 — inə sorədə 1-inə eskalator bə ko dəşə.
 • 1959 — inə sorədə çe Səvet İttifağı kosmik aparat çe Ovşumi vinde nibəvırə şikli kəşəşe.
 • 1980 — ine sorədə 38 mısılmonə davlət çə Səveti ləşkəron çe Əfqanıstaniku bekarde ro bə İbə Milləton Təşkilati muraciət kardəşe.

Diəkə


The Beatles arrive at JFK Airport.jpg

5 oktyabr

 • 1502 — inə sorədə Xristofor Kolumb Kosta-Rika pəydo kardəşe.
 • 1864 — inə Hindistonədə qemıj 60000 odəmi kıştəşe.
 • 1910 — inə sorədə Portuqaliyadə respublika idarə kardə sistem bərğeror be.
 • 1936 — inə sorədə İspaniyadə vətəndo(dılə) canq bino be.
 • 1936 — inə sorədə Aşğabadədə buməlarzə bıə 110 həzo odəm mardə.
 • 1962 — inə çe Bitlz ğrupu 1-inə albom "Love me do" həvate bekardəşone.
 • 1989 — inə sorədə Dalay Lama Nobel Sulh mukafati səşe.

Diəkə


ThorHeyerdahl.jpg

6 oktyabr

 • 1683 — inə sorədə bə Amerika kuç kardə iminə almanon Filadelfiya şəhərədə məskən bino kardəşone.
 • 1908 — inə sorədə Krit səku çe Osmanli imperiyaku co be, de Yunanistani i be səlo kardəşe.
 • 1914 — inə sorədə çe Norveçi səyyah Tur Heyerdal bə dınyo omə.
 • 1948 — inə sorədə Aşğabadədə 9-10 bal züyədə bumalarzə bıə 150000 nezi odəm mardə.
 • 1951 — inə sorədə Stalin çe Səvet İbemoni bə atom silah xıvand be səlo kardəşe.
 • 1973 — inə sorədə Ərəb-İsrail canq bino be.

Diəkə


Captainjamescookportrait.jpg

7 oktyabr

 • 1768 — inə sorədə Ceyms Kuk Nuyə Zellandiya səkuyonış pəydo kardəşe.
 • 1806 — inə sorədə karbon koğəz pəydo bə.
 • 1826 — inə sorədə Amerika İbə Davlətonədə osınə ro xətt bə ko dəşə.
 • 1950 — inə sorədə İnə Tereza xeyriyyə fond ofayə bıə.
 • 1970 — inə sorədə Riçard Nikson bə Vyetnam canqi obəroxne ro 5 maddə bıə sulh şərton izah kardəşe.
 • 2001 — inə sorədə Amerika İbə Davləton Əfqanistonədə canqi bino kardəşe.
 • 2003 — inə sorədə kinoaktyor Arnold Şvartsneqeri çe Kaliforniya qubernator səçınyəşone.

Diəkə


Tolstoy Writing.jpg

8 oktyabr

 • 1601 — inə sorədə çe Azərbaycani şair bə dınyo omə.
 • 1873 — inə sorədə Amerika İbə Davlətonədə iminə jenə həbsxonə obə.
 • 1906 — inə sorədə Lev Tolstoy Nobel ədəbiyot mukafatiku imtina kardəşe.
 • 1912 — inə sorədə Osmanli imperiya de Balkan davləton miyonədə bıə Balkan canqi bino bıə.
 • 1962 — inə sorədə Əlcəzair İbə Milləton Təşkilat dəşə.
 • 1967 — inə sorədə İnqilistonədə iminə kərə alkotester ofayə bıə.
 • 2001 — inə sorədə çe Milani aeroportadə hıri qoroş 2 qılə ıştənəpər bəyəndı qınyən 118 odəm mardə.

Diəkə


Cervantes Jáuregui.jpg

9 oktyabr

 • 1547 — inə sorədə çe ispanon ənıvışt Miqel de Servantes Saavedre bə dınyo omə.
 • 1874 — inə sorədə Beynəlxalq Poçt İbemon ofayə bıə.
 • 1876 — inə sorədə Qraham Bell iminə telefoni otırniyəşe.
 • 1967 — inə sorədə çe Kuba inğilabvon Ernesto Çe Qevara kıştəşone.
 • 2006 — inə sorədə Xaremə Koreya nuvə silahi otırniyeşe.
 • 2006 — inə sorədə "GOOGLE" şirkət "YOU TUBE" səy ro 1,65 milyard dollar doaşe.

Diəkə


Panama map.png

10 oktyabr

 • 1470 — inə sorədə çe Osmanli sultan Yavuz Sultan Səlim bə dınyo omə.
 • 1789 — inə sorədə Jozef Qelyotin qelyotini maketi bə davlati doaşe.
 • 1913 — inə çe Panama kanal obə.
 • 1933 — inə sorədə Amerika İbə Davlətonədə iminə kərə şıştə qard bəhvat bəkardəşone.
 • 1963 — inə sorədə çe Fransa hanəndə Edit Piaf mardə.
 • 1967 — inə sorədə çe Kosmosiku istifadə karde ro muqavilə dəvasə bıə.
 • 1997 — inə sorədə Dario Fo Nobel Ədəbiyot mukafati səşe.

Diəkə


RAN 01.jpg

11 oktyabr

 • 1783 — inə sorədə çe Ursiyyəti Elmon Akademiya ofayə bıə.
 • 1931 — inə sorədə Səvet İbemonədə ticarət ləğv be.
 • 1961 — inə sorədə Semipalatinski poliqonədə iminə kərə zəmini jiyədə çe nuvə silahi pamuye bıə.
 • 1974 — inə sorədə Yuqoslaviyadə etnik mole nuyə mole ofayə be.
 • 1992 — inə sorədə Eduard Şevarnadze çe Qurcistoni parlamenti rəhbər səçınyəşone.
 • 2007 — inə sorədə Tiflisədə çe Nıso Qafqazi jurnaliston çomine qırdemon be.

Diəkə


Cristo Redentor - Rio de Janeiro, Brasil.jpg

12 oktyabr

 • 1552 — inə sorədə İvan Qroznı Kazan xanəti qətəşe.
 • 1813 — inə sorədə Ursiyyət de İroni miyonədə Quliston muqavilə dəvasə be, dımiyən çe Ursiyyəti Azərbaycani qəte iminə mərhələ orəxəy.
 • 1929 — inə sorədə Beynəlxalq Aviasiya Kırıne Tənzim Kardə Muqavilə dəvasə bedə.
 • 1931 — inə sorədə Rio-De-Janeyro rəmz hisob bıə "Xilaskardə İsa" heykəl okardəşone.
 • 1968 — inə sorədə Meksikadə nonzəminə Tovostonə Olimpiya Hənəkon bino be.
 • 2006 — inə sorədə tırk Orxan Pamuk ənıvışt Nobel Ədəbiyot Mukafati səşe.

Diəkə


Galatasaray Sports Club Logo.png

13 oktyabr

 • 54 — Neron çe Roma İmperator be.
 • 1792 — Amerika İbə Davlətonədə çe Sipiyə Kə kursiyə binoşon kardə.
 • 1827 — Ursiyyət-İron canq: çe Ursiyyəti ləşkəron Təbrizi qətəşone.
 • 1880 — de Bakı-Sabuncu-Suraxanı xətti obo Azərbaycanədə Osınə Roon bino noa be.
 • 1905 — inə sorədə Qalatasaray vərzıj klub ofayə bıə.
 • 1921 — Zaqafqaziya Səvet İbemoni de Tırkiyo miyonədə Qars muqavilə dəvasə bıə.
 • 1923 — Tırkiyə Yolə Millət Məclis Ankara çe Tırkiyə poytaxt be ğərar ğəbul kardəşe.

Diəkə


Martin Luther King, Jr. and Lyndon Johnson.jpg

14 oktyabr

 • 1743 — Şirvanədə usyan. Usyankardəkəson Ağsu şəhəri qətəşe.
 • 1924 — Tacikiston SSR ofayə bıə.
 • 1926 — Londonədə Vinni-Puxi həxədə iminə hekayə beşə.
 • 1964 — Leonid Brejnev çe Səvet İbemoni rəhbər bıə.
 • 1964 — Martin Luter Kinq Nobel Sulh mukafati səşe.
 • 1994 — inə sorədə bə Yasir Ərəfati, Şimon Peresi, İshaq Rabini Nobel Sulh Mukafati doşone.
 • 2009 — Bursadə Tırkiyə-Erməniston milli komandon futbol hənək kardışone.

Diəkə


Montgolfiere 1783.jpg

15 oktyabr

 • 1582 — İspaniya, Portuqaliya, Reç-Pospolita kali italyanə davləton Yulian təqvimiku imtina kardışone, bə Qriqorian təqvimi dəvardışone.
 • 1783 — Jak Etyen Monqolfye həvo balonədə pərə iminə odəm bıə.
 • 1806 — Buku xanət Ursiyyəti tabe bıə.
 • 1894 — Çe Fransa hərbvon Adolf Dreyfus bə Almanya casus be qoroş qətəşone.
 • 1993 — Nıso Afrika Respublika prezident Frederik De Klerk de Afrika Milli Konqresi sədr Nelson Mandella Nobel Sulh Mukafati səşone.

Diəkə


JohannesPaul2-portrait.jpg

16 oktyabr

 • 1806 — Ursiyyəti de Osmanli miyonədə nuyə canq bino be.
 • 1830 — Çe Ursiyyəti işğali vəynə bıə 21-iyunədə bino bıə çe Zaqatala usyan hıtvonye be.
 • 1946 — Nurnberq prosesi kışte hukm doa bıə hərbi cinayətkon edam kardışone.
 • 1951 — De İ.Stalini nomi Respublika Stadion obəy.
 • 1959 — Moskvadə Səvet İbemonədə iminə kərə pıyə dəvardon obəyn.
 • 1978 — Tarixədə iminə kərə slavyan, 1523-inə soriku iminə kərə Romavıj nıbəkəs çe Roma papa be.

Diəkə


Cadillac lichtreclame.JPG

17 oktyabr

 • 1346 — İnqiliston-Şotlandiya miyonədə Kross-Nevils canq be. Şotlandiya ləşkər məğlub be. Çe Şotlandiya kral. Dıminə David bə inqilison əsir eqınye.
 • 1612 — Səfəviyon de Osmanli İmperiya miyonədə Sərab sulh muqavilə dəvasə be.
 • 1855 — İnqilis Henri Bessemer çe pülo istehsali patent səşe.
 • 1902 — Detroytədə iminə "CADİLLAC" istehsal bıə.
 • 1905 — Çe Ursiyyəti çar Dıminə Nikolay çe Davləti Duma Liberal Həxon doa manifesti ğol kəşəşe.
 • 1961 — inə sorədə Səvet İbemoni Kommunist Partiya konfrans be. Ə konfransadə 20 sorədə kommunizmi ofayə karde ğəror səşone.
 • 2007 — inə sorədə çe Tırkiyə parlament bə hukuməti Xaremə İraqadə antiterror əməliyyaton icazə doşe.

Diəkə


Map of USA AK full.png

18 oktyabr

 • 1867 — Amerika İbə Davləton Alyaska 7,2 dollari çe Ursiyyətiku səşe.
 • 1912 — İtaliya-Tırkiyə canqi oroxniyə Lozanna muqavilə dəvase be.
 • 1967 — Çe Səvet İbemon "VENERA-4" planetonmiyonə kosmik aparat bə Venera zəmin nışte.
 • 1991 — Çe Səvet İbemoni Ali Səveti oxonnə iclas be.
 • 1991 — Çe Azərbaycan Respublika Ali Səvet Azərbaycan Respublika Ozod Be Konsitutsiya Aktış ğəbul kardışe.
 • 2007 — Çe Pakistoni yolə nazir Benazir Bhutto kuçiku oqardiyədə bəçəy vəynə bıə terorədə 140 kəs marde, 400 kəs zədə səşe. Benazir Bhutto ıştən səğ mande.

Diəkə


Bankimoon07052007.jpg

19 oktyabr

 • 1781 — İnqilison bə Corc Vaşinqtoni təslim be çe Amerika İbə Davləton ozod be canq orəxəy.
 • 1812 — Napoleon Moskvaku beşe.
 • 1867 — Çe Çari Ursiyyət Alyaska bə 6 milyon dollar bə Amerika İbə Davləton həvatşe.
 • 1872 — Çe Avstraliya Nuyə Nıso Uels davlətədə çe dınyo ən yolə ğızılə kulçə(215 kq) pəydo be.
 • 1934 — Anadolu de Marmaradə jimon kardə yunanon de Yunanistonədə jimon kardə mısılmon-tırkon ovaxte ro ofayə bıə Tırkiyə-Yunaniston ibə ıştə ko oroxnişe.
 • 1951 — Çe Yolə Britaniya ləşkər Suveyş kanali qətşe.
 • 2004 — Moskvadə çe Ursiyyəti Azərbaycanıjon konfrans be.
 • 2006 — Pan Qi Muni İbə Milləton Təşkilati sədr səçınyəşone.

Diəkə


RoaldAmundsen.JPG

20 oktyabr

 • 1911 — Çe Amundseni ekspedisiya bə Xaremə Qutb şe.
 • 1945 — Fransadə bə jenon səçınye həx doşone.
 • 1980 — Yunanistoni ijən bə NATO ğəbul kardışone.
 • 1982 — Çe Tırkiyə prezident Kənan Evreni sıxanon tənğid karde ğədəğən bin.
 • 1997 — "Microsoft" şirkət bə antiinhisar ğanuni riayət nıkarde qoroş cərimə kardışone.

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Oktyabr 21

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Oktyabr 22

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Oktyabr 23

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Oktyabr 24

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Oktyabr 25

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Oktyabr 26

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Oktyabr 27

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Oktyabr 28

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Oktyabr 29

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Oktyabr 30

Diəkə


Template:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Oktyabr 31

Diəkə


Tarıxədə ımrujnə ruj arxıv
Crystal Project cal.png YanvarFevralMartAprelMayİyunİyulAvqustSentyabrOktyabrNoyabrDekabr