Wp/tly/Tolışon

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tlyWp > tly > Tolışon
Jump to navigation Jump to search

Tolışon çe Kaspi dıyo nıso-həşinışteyədə bə xəlqi nomi etnonim. Tolış sıxani rişə həkqədə müxtəlif fikiron hestin. Tarixi tədqiqkardəkəson əsas fikir ıme ki, ım sıxan ğədimə Kaspiana toyfon qıləy nomiku ofayə bıə. Joqo tarixi tədqiqkardəkəson hestin ki, sıxan Tolış ğədimə mənbondə nomoş nıvıştə bə Kadus toyfon nomiku de transformasiya be ofayə bıə. Co tədqiqatkardəkəson fikir jəqoy ki, sıxan Tolış çı Dalyumay sıxaniku peqətə bə. Dalyumayon hejo Deyləmijonin ki, əvonən miyonə əsronədə Tolışon kəşondə, xolondə qıləy bən. Daley-Dalej-Taleş-Tolış əvon hisob kardedən ki, ım sıxanı transformasiya joqo bıə. Ve yolə ehtimal heste ki, hejo Deyləmijonən Kadus toyfondə bıən. Kaduson Kaspi milləti bandondə jiyə, de kaşte i vırədə moləvonəti, qələvonəti kardə toyfondəy. Joqo nəticə omedəmon ki, sıxan etnonim Tolış bandi Kaspiyon Kaduson toyfon nomiku ofayə bıə.