Wp/tly/Tolışi zıvonədə i hecaninə sıxanon

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Tolışi zıvonədə i hecaninə sıxanon

Tolışi zıvonədə i hecaninə sıxanon

Tolışi zıvoni qəncinəti bəvədəy ki, iqlə sıxan vindəş çand curə oko doy bedə. Peqətəmon hejo So sıxani. İminə holədə əy cumlədə oko doədəy, Çəmə so. Dıminə holədə ,Lo so hardə. Seminə holədə, Bə təvə qəvi so bıdə. Jıqo-jıqo çanəndə sıxanon hestin ki, əvon okomondə ıştə molyəti dəqeş kardedən.

 • A

Ağ,
Al,
Am,
As,
Az,
Aş,
Ak,
Ar,
Ax

 • B

Be,
Bə,
Bi,
Bo,
Bu

 • V

Va,
Ve,
Və,
Vi,
Vo,
Vu

 • Q

Qi,
Qo

 • Ğ

Ğo

 • D

De,
Də,
Di,
Dı,
Do,
Du

 • E


 • Ə

Əv,
Əy,
Ək

 • J

Je,
Jə,
Ji,

 • K

Ka,
Ke,
Kə,
Ki,
Ko,
Ku

 • L

Lə,
Lo,
Lu

 • M

Mə,
Mı,
Mo,
Mu

 • N

Ne,
Ni,
No,
Nu

 • O

Ov,
Oj

 • P

Pe,
Pə,
Pi,
Pı,
Po,
Pu

 • S

Sa,
Se,
Sə,
Sı,
So,
Su,
Si

 • T

Ta,
Te,
Ti,
Tı,
To,
Tu

 • U


 • F

Fe,
Fu

 • X

Xo

 • H

Ha,
He,
Hə,
Hi,
Ho,
Hu

 • Ç

Ça,
Çe,
Çi,
Çı,
Ço,
Çu

 • C

Ci,
Co,
Cu

 • Ş

Şa,
Şe,
Şə,
Şo,
Şu