Wp/tly/Tolışə bandon

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Tolışə bandon
Tolışə bandon

Tolışi bandon — se qılə bandıku, ço kardə bıən de arəbandinə hovzon: Tolışə ovçoəkə bandıku, Peştəsərə iyən Burovarə bandıku. Vırəbəvırə bıən Ğavğazi çanub-həşipemədə yanki Çənub Ğavğazədə. Dıroziş heste 100 km, barzi tosə 2477 m (Kəmərkuh band). Kəmərkuhə bəş, həmən Çoni iyən Şindən hisob kardə beydən bənə okışiyə vəşəbandon. Tolışə bandon ce Qədə Ğavğazi davomin. Tolışə bandon bə Albarzə bandə sistem dəxıl beydən. Tolışə bandon həşipemə etatonədə rəseydən subtropikə hovujlivonə vişon hirkoni tipədə, 600 m bılındi nezi dəqiş beydən bə kıvə, bəlelə iyən uləsə vişə, esə boy barzə bandonədə bə cimən-daştə rəsə. Həşinıştə etatonədə rəseydən kserofitə qrupon. Tolışə bandon əroziyədə vırəbəvırə beydə Hirkon milliyə parki səhə, kom 2003 sorədə təşkil kardə bıə Hirkon dovlətə ğorıği vırədə; əyo rəseydə vey ğədimə dovronku mandə, ce seminə dovri vişə (Flora hyrcana). Həşipemə tərəfədə Tolışə bandon ço bıən ce Kaspiyə dıyoku de Tolışə coləriyə, kom dıroz beydə bə 28 m dınyo okeani səviyyəku həniyən bə ji həmən bənə kaspiyə japə.