Wp/tly/Tolış

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Tolış
Tolişon
Talışlar

File:Zulfuqar Ahmadzada.jpg


Tolişon Talysh Talıщ
10 000 000
Ülkon
İron 7. 000 000
Rusiya Rusiya 15.535 (2002)
Azerbaycañ Azerbaycañ 2000.000 (2014)
Ukrayna Ukrayna 4,349 (2001)
Diñ
İslom
Zivon
Tolışə Zıvon

Tolışon - Azərbaycani nıso-xəşəxuni inən İroni Gilon ostanədə jimon kardə xəlğe. Çı Kaspi dıyo nıso-kobəson marzi dırozi zəminon inən Tolışə bandon çı xəlği tarixi məskəne. Tolışon Azərbaycanədə Lankon, Ostoro, Lik, Masali, Varqədiz, Biləsıvo, Həmoşəru, Səlyon, Natəçolə, Saatlı, Sabirabad; İronədə isə Masal, Ostoro (İron), Rezvanşəhr, Həştpər (Taleş), Nəmin, Şəft, Fumən, Some-e Səra, Rəşt. Rudbar, Biləsıvo (İron), Parsabad, Xəlxal (Heroabad), şəhərondə kompakt jimon kardən.

Tolışi Zıvon[edit | edit source]

Tolışon zıvon Hind-Avropə zıvoni qrup aid bıə Tolışə zıvone. Tolışon zıvon Hind-Avropə zıvoni Kaspi zıvon qrupə aide. Kaspi qrup ədə co zıvon də heste

  1. Tati zıvon
  2. Kırdi zıvon
  3. Zaza zıvon
  4. Qiləki zıvon
  5. Mazandarani zıvon
  6. Farsi zıvon
  7. Tociki zıvon
  8. Paşto zıvon

Və s.

Tolişi Torix[edit | edit source]

Tolişon ve ğədim Xəlğe. Tolışon yolə pıə ariyonin. Ariləradən Kaspi və Kadusi tayfon ume. Mədo devlotini meydon ume ədə kaspi və kadus tayfon ve yole əmək heste. Mədo tolişon ğədim devlətie.

Tolışon Din[edit | edit source]

Tolışon veyni bə İslom dini Şiə, kami isə bə Sünni məzhəbi etiqad kardeydən. Əcdadon Kadusion hesob kardə buə ım xəlği həxədə tarixədə antik muəllifon əsərondə rast oməydə.

Tolışon Aşmarde[edit | edit source]

Tolışon Ozərboycon İron ədə jiydən. Ozərboycon ədə 2 000 000 Tolış heste. İron ədə 7 000 000 Tolış heste. Dunya ədə 10 000 000 Tolış heste