Wp/tly/Rəssaməti

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Rəssaməti
Adrian van Ostade. Çe rəssamı emalatxana. 1663. Drezden şəkilə qalereya.

Rəssaməti — təsviri incəsənəti ən ğədimə nuvonədə qıləy. Bə hışk iyən namə kətoni ranqon kəçe, de rəğəmə texnologiya iyən de xususi texnoloqiyon bə real predmeti, yainki bə coninon oxşər vizual təsviri nıvışte.

Rəssamətiədə real aləmi həcm, rang, məkan, predmeton maddi forma, işığ həvo muhit iyən i co. de çaşi vində obyektiv movcud bıə əlaməton kəşə bedən. Rəssamə sənəti əsas əlaməton obrazəti iyən emosionalətiye. Kəşə əsəron obrazəti ideya iyən movzu, bə sujeti iyən bə xarakteron vəhdəti pemandedə. Çe bədii obrazi ın komponenton bənə rəsmi, kompozisiya, koloriti, işığ-soğnə, perspektivi, ritmi təsviri iyən de ifodə vasiton bə sə omedən.

Rəssamə sənət de bədii-estetik funksiyon vexoləyəti anqıl bə cur-bə-curə nuvon co bedə:

Monumentalə rəssaməni;
dekorativə rəssaməti;
teatr-dekorativ rəssaməti;
miniatürə rəssaməti;
dəzqahə rəssaməti.

Har nuvi məxsusi texniki ifodə usulon iyən materialoniş heste.

Çe Rəssaməti ən ve oko bıə forma dəzqahə rəssamətiye. Kəton iyən çu səpe de ruənə ranqi kəşəynə joğo əsəron "molbert"ə nominə dəzqahonədə soxtə bedən. Sıvoy ruənə ranqon, rəssamətiədə tempera, pastel, akvarel, quaşə texnikonən tətbiq bedən. Çe monumentalə rəssamə əsəronku fərqin, dəzgahə rəssaməti əsəron sərbəstin, əvoni har vırədə ehaşde bedə. Bə ıştə məzmuni qoroş rəssamə sənət bı janron co bedə:

Tarixi rəssaməti;
mifoloji rəssaməti;
məişəti rəssaməni;
portreti rəssaməti;
mənzərə rəssaməti;
naturmorti rəssaməti i.i.c.