Wp/tly/Portal bioloqiyə zındəyon?/Arxıv

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly

 • Şimpanzeon, ıştəni ovaynədə zınə tək heyvonin.
 • Dınyo jivon dılədə əncəx inson sərostə xətt kəşe zınedə.
 • Kıtıon 100, aspon 10 co-co sədon bekarde zınedən.
 • Şimpanzeon tarseədə sıredən.
 • Morəçəçuli zıvon, bə əçəy andomi cəmi dırozi nimə bərobəre.
 • Çe insoni 10 latə dınyoədə bıə sipiyə mujnon i kuə qoniye.
 • Nəxqə moy fame zınedə i tılə xuni. 100 milyon tılə dıyo ovi dılədə.
 • Rop 3 sor dümyəndı hıte bəzne.
 • İ oxor tatə ov sardonədə ( biyəxonədə) çe sərinə ovisə rə biyə noydə.
 • Kıtı ıştə umri 70%-i hanədə dəvundə.
 • Bə “Coca-Cola” ranq ümjən nıkən əv havz bəbe.
 • Limoədə şini e dılədə bıəysən vey.

 • Sıre vaxti insoni 17 əzələ ko kardedə.
 • İnsoni jimoni dırozi əçəy sədə beşə muon bıpamoj 725 km bəbe.
 • İnsoni orqənizmədə leykositon 2 - 4, eritrositon 3 - 4 manq jiyedən.
 • İnsoni orqanizmədə jiyə bakteriyon 2 kq bedən.
 • Tojə moəo bıə 40 insoni moğabilədə 700 milyon mujnə omeydə bə dınyo.
 • Bızanqon detbə 4 aşmarde zındən.
 • Tarakani sə oçkə bəpeşt 9 rüj jiydə peşı vəşiku mardedə.
 • Fransızon bə kafte “pərə muş” votedən.
 • Kandımozon hiç vaxt hıtedənin.
 • Uşumi səpe iminə hardə ləlqıl huştuli bə.
 • Çı moynon muəxolə mu həməyəvo 200 həzo muədəy əvən 20 ton qoni rost karde bəzıne.
 • Radiaktiv dətıvəyon fayə de banani pamue bedə.

 • Tojəzandə kenquru balə bə çayə keçə dəvıjqidə.