Wp/tly/Portal:Memarəti

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Portal:Memarəti

Memarəti portal xəş oməşon

Memarəti çı odəmon binomoniku jıqo çı jimoni kıçbəkıç həmə vırədə de rujıqari nırəsəyon olığne koy ğale. Kə ejəne,kəybə-pencə peğandey iyən bə soxtemoni dair kom ko hestebu,əvon həmə bəçəvon kardəyon dairin. Hələ ğədimə Roma memar həmən çe memarəti bino ənəyondə qıləyni, Viruvi jıqo votedəbe: Memarəti çı seqlə suni səpeye. 1.Durum varde. 2.Ovand (xəyr) 3.Reçinəti. Ədəbiyatonədə “ Virtuvi sequl” nomədə bə ım ray XV əsrdə Alberti qıləyışən sunış ziyodəş kardışe. Im sunən de -məqsəddairəti nomi memarətiədə cər bey.

Memarəti

Template:Wp/tly/Memarəti

Haftə səçınyə nıvıştəy

Template:Wp/tly/Portal memarəti haftə səçınyə nıvıştəy

Zındəyon?

 • Çı dınyo qırd yolə kədə 1788 qılə xonə heste.Im kə çı Bureney sultaniey.
 • Gi de Mopassan, Aleksandr Duma iyən Şarl Quna Parisədə bə «Efyel qullə dute əksi» protesti ğol kəşəşone.
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --
 • --

Vıjniə şəkil

Template:Wp/tly/Portal memarəti vıjniə şəkil