Wp/tly/Portal:Ədəbiyot

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Portal:Ədəbiyot

Ədəbiyot portal xəş oməşon

Ədəbiyot ərəbi sıxane. Ədəbiyot-insonon, cəmiyyəti hisson, fikon, orzuon inən piətion de obrazi əks kardə sıxanə sənəte. Ədəbiyot de dı ro bəməl omə, perəsə: Şifahi inən dı nıvışte. Həm şifahi həmən nıvışteon bə se vırə co bedən: Lirik, Epik, Dramatik. Ədəbiyoti bəştə məxsusi qanunəuyğunətiş heste. Im qanunəuyğunəti, prinsipon omutə elm ədəbiyotşunasəti votedən.

Ədəbiyoti tərkib

Haftə səçınyə nıvıştəy

Template:Wp/tly/Portal ədəbiyot haftə səçınyə nıvıştəy

Zındəyon?

  • "Titanik"i film "Titanik"i ıştənisən boho bə sə omə.
  • Dınyoədə ən ğədimə universiteti əsos 989-nə sorədə noə Misiri əl-Əzhər universitetie.
  • 1893-nə sordə Rusiyədə çay kaşte binonoe buə.
  • Atakama daşti kali vıronədə 400 sorisə bəpe vaxte ki,voş voyedəni.
  • Sıkardədə dəkıriyə, dəbovniədə isə peğıjiə yegonə bərkə çism almoze.
  • Jenon takardə kəpot 1400 sor çimi bənav bəməlomə.
  • Şımə ıştənpərədə pəriyədə şımə mu 2 kərə rə dıroz bedə.
  • Bə “Coca-Cola” ranq ümjən nıkən əv havz bəbe.
  • Be dandonə muş i qılə cüyə həyvone cüye.
  • "Avşumə əntər"-i qırd dıjdə qılə bolo 12 sm,qoniş 170 ğr bedə.
  • Enişdeyin nıvışte və handesə ve, fikkardəbe.
  • Ğədim Romədə şişədə hozo kardə ğabon telə inən nığəku boho bedəbe.

Vıjniə şəkil

Template:Wp/tly/Portal ədəbiyot vıjniə şəkil