Wp/tly/Portal:Šexsiyyəton

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Portal:Šexsiyyəton


Məqalə


Ataxan Vəli zoə Əbilov - 1965-nə sorədə Masalli rəyoni Miyanku diədə moəko bə. 1991-minnə sorədə Boku Davlat Universiteti (BDU) Hüquq fakultə de sıə diplomi orıxneko peş, bə həminə Universiteti aspiranturə daxil bə və 1996-minnə sorədə əvrəş de "beynəlxalq hüquq” ixtisasinə səş kardəşe. A.Əbilov BDU-də beynəlxal hüquq fənniko dərsış doə. 2001-2004-ədə Boku şəhərədə fəaliyyət nışon doə "Avropa Məhkəməsinə Müraciətetmə Mərkəzi” direktor və Beynəlxalq Hüquq jurnali redaktor bə. 100-ko ve elmi məqalon və 10 monoqrafiyə müəllife. Hal-hazırədə Niderlandiyə Krallığədə jiydə. A.Əbilov Respoblikə Tolış Mədəniyyət mərkəzi sədri müavin və www.talish.org beynəlmilələ sayti rəhbəre.

Məqalə2


Ağayev Xanəli Şirəli zoə (Xanəli Tolış) moəku bıə marti 2-də 1940- nə sori Masali Ğızlıvo diyədə. Oroxniəşe 1958-nə sori Bədəloni mionə məktəb, 1969- nə sori BDU tarıx fakultə. 1961- 2003 –nə soronədə Ğızlıvo iyən Dəlokobə 8- sorə məktəbonədə sıftə miəllim, peşo 25 sor Dəlokobə məktəbi direktorış ko kardə. İsət ıştə ixtisaso mıəllime Ğızlıvo mionə məktəbədə. Haft zoə - kinəş perosniyə, çand nəvə -nəticəyon xıvande.