Wp/tly/Penə Nuədi

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Penə Nuədi

Penə Nuədi

Penə Nuədi ve ğədimə die. Çəy nom 1826- nə sorədə arxivonə ğeyd bə.Əncəx di ən ğədimə nom Yusikoye. Yusiko torix çəmə eraku bə navon beşedə. Nuədi iyan çəy hamusə di Sipido əraziərə beşə ğədimə əşyon subot kardə ki, çı ərazion torix çəmə eraku bə navon şedə. Nuədi nom "Tojə di" məno doyda. Yəni Yusiko əraziədə tojə di bino bə. Bandi kənoədə be qorşoq bəy Penə Nuədi votəşone. Penə Nuədiədə ve ğədimə ocəğon hestin. Ğərəz Yusiko Penə nuədiədə "Seydətıba" -13 -nə əsr, "Seydakina" - 10-nə əsr, "Bobokam" (Babək Kərim) - 9 əsr.

Tolışi Xanəti binoəkəs "Cəmallədin Əli" (Siyoəli, Siyoli xan) ğəb Yusiko Ocağədəye. Bəy şərəfi bı Ocəği həmən "Xəlifə Ocağ" votdən.
Urusiyə Kameralnıy arxivədə 1849-nə sorədə Peynə Nuədidədə 23 kə beə.
Peynə Nuədiədə ın məhəllon hestin: Xəlifə məhəllə, Nunədi, Mıkəlon, Ğəmbərobə, Tojə şəhər.