Wp/tly/Maşxon

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tlyWp > tly > Maşxon

Ostoroədə di. Əhali 2500 odəme. Ostoro-Ələt-Bükü trasədə. Maşxondə xeste çay və kərpiç fabrikə.

Maşxonədə xeste Seyyid Əhməd ibn Kərimi türbə.


Ostoro jimon kardə di nomon
Ğəsəbə

Kijəbə

Di

Ələşo • Artuba • Anbubə • Osnəğəkəon • Avyəru • Azəru • Bala Şahğəc • Bəlbo • Bili • Bio • Bınəbəy • Bırsut • Barzəband  • Çuvəş • Çukəş • Değədi • Dasthor • Diqo • Dolu • Dıriyə • Arçion • Əkbərməhəllə • Qələparğo • Qıləşə • Həmoşam • Həşin • Xıçəso  • Qamov • Kəkəlos • Kamləkon • Klınbi • Kuləton • Qapıçıməhəllə • Qamışovka • Lomin • Marzəsə • Maşxon • Məsçitməhəllə • Miki • Motləyətəğ • Noəbud • Ojəkəon • Ovələ • Pensə • Pəlikəş • Rınə • Reğlobə • Rıvədılə • Ruəkəno • Seləkon • Səlıvə • Səkəşam • Səncərədi • Sək • Sığəloni • Şiəkon • Sıbiyət • Sipyəpard • Siyəku • Sım • Şuvəş • Siyətuk • Sipyəruboğ • Şəğoləzuzə • Sipyəaləfətık • Siyokəş • Şıxəməhəllə • Şıxımpeştə • Şahğəc • Şamətuk  • Şəvqo • Siyokəon • Şuvi • Şımrud • Taxtənəkəon • Telman • Tanqəru • Torədi • Tuləkuvon • Vaqadi • Vaqo • Vənəşəkəş • Vəznəş • Vıləparğo • Vıləşə • Vovədə • Zonquləş