Wp/tly/Məmmədhuseyn Əliyev

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tlyWp > tly > Məmmədhuseyn Əliyev

Məmmədhuseyn Əliyev - şair, pedaqoq.

Bioqrafiya[edit | edit source]

Məmmədhuseyn Əliyev 25.04.1925-nə sor, Lik rəyoni Qurdəsə diyədə moəo bıə. 1940-nə sorədə miyonə məktəbi oroxniyə peştə bə Azərboycon Muəllimon İnstituti Lankon Pedaqoji Texnikomədə təşkil kardə Muəlliməti kurs viğandə bedə. Əvrə sə karde bəpeşt muəlliməti təyinat səşe. 1946-1949-nə soronədə ADPİ-i tarix-fəlsəfə fakultədə ıştə təhsili dəvom kardəşe. Ve dəvardəni mətbuatədə de “Qail” təxəllusi məşhur bıə. 1954-nə sor ADU filoloqiya-jurnalistika fakultə sə kardəşe və ıştə bədii ofəyemoni dəvom kardəşe. 1947-nə sorədə «Səs verirəm» (Sədo doydəm) nomədə iminə nıvıştəyış Liki «Kolxoz yolu» (Kəlxozə ro) rujnomədə dərc bıə. 1940-nə soriku çı Liki, Lankoni muxtəlif məktəbonədə muəllim ko kardəşe. 1960-nə soriku Azərboyconi Ənıvışton İcoəti uzv bıə. 1977-nə sorədə de əçəy təşəbbusi AƏİ Lankon zonə şebə obə. Çə rujiku tosbə rəhmət şe həmunə şobə məsul kotib bıə. Bə nıvıştə ofəyəvoni de şeiri bino kardəşe, peşo ğıymətinə nəsr əsəron bə ğələm səşe. Çəy «Qayaların səsi» (Halon sədo), «Dağlar oğlu» (Kuhon zoə), “Torpağın səsi” (Zəmini sədo), “Döyuşən illər” (Canqkardə soron) i. c. romanon iyən poveston dərc bən. “Prokuror”, “Ana fəryadı” (Çı moə fəryod) i.c pyeson Lankon Devlət teatrədə bə təmşo noəbən. Bə «Azərboyjoni fərhənqi xadim» fəxri nomi və kali medalon layiq vindəbə. Əv çı AƏİ Lankon zonə şebə orqan bıə «Şəfəq» jurnali təsisəkə, iyən redaktor bıə. Yolə ədibi 16.07.1994-nə sorədə ıştə dınyo dəqiş kardəşe.

İstinadon[edit | edit source]