Wp/tly/Mədəniyət

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Mədəniyət
All Gizah Pyramids

Mədəniyət – çı insoni iyən cəmiyyəti inkişafi müasir səviyyəye, insoni ofəyə kardə və nəsliku bə nəsl dəvardə maddi iyən mənəvi dəyəronin.

"Mədəniyət" sıxani latini zıvonədə tərcüməş "julture" – kaşte, perosnie, çok kardeye. Im sıxanon navko mənaş – zəmini kaşte, zəminədə ko karde be. Tədricən insonon fəaliyyət dairə hovuj be və “mədəniyyət” sıxanən məna dəmande co mənaonənən ıştə dılədə ehtiva karde: maarifpərvərəti, səvod, tərbiyə.

Məşhur urusə zıvonşunas Vladimir Dal ıştə “İzahinə lüğət”ədə nıvıştedə: “Mədəniyət –kaşte, çiçisə səpe ko kardeye, ım əqli iyən əxlaği səvode”.

Mədəniyyət fenomeni təhlil kardə F.Hegel bəy “çı insoni tərəfo ofəyə bıə dıminə təbiət” nomış doəşe. Mədəniyyət çı təbiəti tərəfo bəmə bəxş bıə sətvəte, çı insonon tərəfo ofəyə bıə iyən qırdə bıə maddi və mənəvi dəyəron, əməni əhatə kardə təbiəti qiyməti zıneto bəmə doə bıə şanse.

Mədəniyyət – çı sivilizasiyaon iyən etnoson əsas cəhətonku qıləyniye. Çəmə planetədə çı mədəniyyəton müxtəlifəti inson ibemonon ən yolə dəyəre; bımi kali vaxton inteqral mədəniyyətən votedən. İnson de mədəniyyəti vasitə ıştəmustəqil fərd, çı cəmiyyəti uzv be dərk kardedə.