Wp/tly/Limo

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Limo
Limo do iyan ləlqıl
Limo

Limo

Limo (lat.Citrus limon) - Sədokimion fəsli aid bejənə tispir. Limo ve xəyrin bejənəye. Ozarboyjoni subtropikə rayononədə (Lankon, Ostoro) oxonə soron mıvəfəqiyyəti kaştedən və çəy sahon sor bə sor ve bedə. Limo sərzəmin ğədimə Hindistone. Hində yorqon votdən ki, inson har rüj bəpe i qələ limo iyan i qılə limo şirə peşome. Xəşəconəti oqətero çokə vasitəye. Votdən ki, "limo" sixan malay zıvonədə beə "lerno" sıxanıku əməl omə. Çinədə ın bejənə "limurq" votdən, məno "moənro xəyrin". Bənə co sitruson limo dılədə ğalınə lu heste. Limo - təbiəti odəmon doə ən zuə ovkardə və zəhərlənmə nav səy vasitəye. In ləlqıl bə həmmə xəyre - pipişki, civoni, noxəşi və xəşəconi. Limo ətr bo vinde çok təsir nuşo doydə. Limo hardədə yan çəy ovi(şirə) peşomədə temperaturi bəyji eğandə,dılbəyəndıqınye inən pevarde və sedə,dıli ko zumand kardə. Luy yan donəy hardədə zəhərrəmiş be və sedə.Lomoni lü,livə inən donə hırd kardə dı anqivini məcun hozzo kardən.Həmonə məcunu hardədə bə dıli xəyrıj bedə. Çəy lüy ovi pəşomədə təzyiği bəyji eğandə.