Wp/tly/Lik

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Lik

Lik. Çı Azərbaycani bandi rayononədə qıləye. Çı Liki ərazi 1083,6[1] km², əhaliş 75 həzosə veye. Çı Liki tərkibədə 4 qılə məhol heste. Orənd, Piron, Değ, Zuvand. Im 4 məholon həmmədə Tolışon jiydən. Çı Liki həşinışteydə Ironi marzış heste. Çı Liki həşipemədə Lankon, xaremə-həşipemədə Masal, xaremiyədə Varqədiz, nısoyədə Ostoroy. Çı Liki əhali 95%-i Tolışe. Lik Tolışi bandonədə bəştə məskən qətəşe. Lik çe Tolışə Xanəti tərkibədə bıə. Lik Çı Tolışon vilayəti dılədəy. Likədə 161 qılə di heste. Likədə ve həyvonon jimon kardedən. Navko varqən bıə. Isət əçəy rişə bırniyə bıə. Likədə dınyoədə nıbə doon bedən. Məsələn amburədo. Lik dışdə ve dıroz jimon kardə odəmon məşhure. Əçəvon Likədə muzeyşonən heste. Likədə bənə Lankoni veyən voş voydə ni. Voşi i sornə aşmard 300-800-mm-e.

Liki jimon kardə dion
Di

Sipyəxokəro • Ağqışlaq • Axunəhiyon • Almu • Ambu • Andurmə • Anzo • Anbudə • Andurmə • Aran • Arta • Jinə Ambuədə • Jinə Bilnə • Jinə Çayru • Jinə Tıkəband • Ozobicon • Barzəvu • Bibyoni • Bıləband • Biləvə • Bilnə • Bırkandul • Bızəy • Boblə • Boboqil • Boykandul • Bulidul • Cəmoşə • Caynəvu • Canqəmion • Coni • Çayru • Çəşmon • Daster • Davrəbın • Davidoni • Dico • Divəğəc • Değ • Ordəvilə • Ordəbilə • Əliəbod • Avilə • Qırdəsə • Qodə • Həmot • Hanqo • Həmoəvişə • Hırəmo • Hiveri • Hoveri • Huci • Xanəqo • Xəlfəkujə • Hozəvi • Kaqo • Kələxon • Kəlfəz • Kıncıvo • Kırəvu • Kekoni • Kornədi • Kusəkon • Kumon • Qeskon • Ğədiməkujə • Qencıvo • Qılqılov • Ğosməlyon • Ləmon • Lapatin Qışlaq • Ləkəyo • Ləməru • Lıvəyə • Lələkon • Lodə • Məstay • Mıston • Miyo • Mondiqo • Mololon • Nemıkyo • Nısli • Nodə • Nuədi • Nuəvu • Nucu • Nısyomo • Orənd • Ordəhal • Osyodə • Peştətuk • Peyəso • Piron • Rəzqo • Rəzəvul • Rıvəru • Şinəband • Şınqədulon • Siyov • Sıvəkon • Şonəçolə • Sors • Sori • Təbrizli • Tanqəvu • Tanqəbın • Tıkəband • Tuli • Voməzığon • Veri • Veri-Əliabadı • Veləçolə • Vizəzəmin • Vıstən • Vılik • Vıjəker • Vov • Penə bılnə • Penə Veri • Yüzbaşı Məhəlləsi • Zenoni • Zardəbə • Zərikuməco • Zıvnə • Zıvuj