Wp/tly/Islam

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Islam
Məkkə

İslam[edit | edit source]

Din çe Tolışon bovə kardə dine.Vote bəbe ki, Tolış vilayətiədə bə Xıdo bovə nıkardə xonəxo pəydo karde əbıni.Bə tolış islamin din VYYY-nə əsrdə çı xəlifə Uməri vaxtədə omə.Bəvədə kali zərdustə tolışon islamışon bə qişon nıqətoşone vitin şin bə Hındıston.Isətən əyo iyən Pakistonədə jimon kardən .İslamədə haftodıqlə tərigət hestey.İronədə jiə tolışon veyni sınni Səfehi təriqətiədən.Isətnə Azərbaycani keşvərədə jiə tolışon veyni (vote bəbe həmə) şiə donzə imomin.Tolışon islamədə şiə təhriqəti sərost, çı peyğəmbəri təriqət zınedən.1400 sor çımi bə nav Ərəbistonədə pəydo bıə peyqəmbər Muhəmmədi vardə ım dini tolışon dılısoxti oqətedən.