Wp/tly/Dıminə dınyo canq

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tlyWp > tly > Dıminə dınyo canq
Jump to navigation Jump to search
Çe Dıminə dınyo canqiku kali şiklon

Dıminə dınyo canq (1 sentyabr 1939-2 sentyabr 1945)

Çe Dıminə dınyo canqo bino be[edit | edit source]

Peş İminə dınyo canqi Versal muqavilə dəvasə bəbe. Ve almanon de ım muqavilə rozi nıbin. Im muqavilə əçəvon çaşadə Almanya hurmətiku eğandəbe. 1933-inə sorədə AlmaniyaAdolf Hitler bə hakimiyyət oməy. Çe Hitler Hitleri siyasəti əsos ım bedə ki, Almanya bəpe dınyo rəhbər bıbu. Almaniya 1 sentyabr 1939-inə sorədə bə Polşa hucum kardedə. Dımiyən Dıminə dınyo canq bino bedə.

Çe Dıminə dınyo canqi miyonə[edit | edit source]

Sıftə de Almaniya Fransa de Dıjdə Britaniya canq kardedə. 22 iyun 1941-inə sorədə AlmaniyaSovet İbemoni çe Belarusiku hucum kardedə. Dımiyən Sovet İbemon de İosif Stalini ğərori ım canqi umjən bedə. 1943-inə sorədə çe İroni poytaxt Tehron şəhərədə İosif Stalin, Franklin Ruzvelt, Uinston Çerçill vindemon kardedən. Əyo ğəror səydən ki Amerika İbə Devlətonən ım canqi umjən bedə.

Çe Dıminə dınyo canqi oxo[edit | edit source]

28 aprel 1945-inə sorədə çe Almaniya tərəfdor Benito Mussolini kıştşone. Əçəy 2 ruj bəpeştə Adolf Hitler ıştənış kışte. 9 may 1945-inə sorədə çe Sovet İbemoni ləşkəron çe Almaniya poyaxt Berlini qətşe. 2 sentyabr 1945-inə sorədə Yaponiyaən təslim be. Dımiyən Dıminə dınyo canq oraxəy.

Çe canqi nəticon[edit | edit source]

Im canqadə 110 milyon odəm iştirakış kardışe. 60-65 milyon odəm marde. Peş ım canqi Afrikadə, Asiyadə ozod be hərəkaton ofayə bin.

Dıminə dınyo canqadə iştirak kardə davləton[edit | edit source]

Im canqadə dınyo ve davləton iştirakşon kardışone. Ən əsos Sovet İbemon, Amerika İbə Devləton, Dıjdə Britaniya i cəbhədə, Almaniya , İtaliya , İspaniya i cəbhədə be.