Wp/tly/Beatles

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Beatles
Beatles, Kennedy Həvo Liman, Fevral 1964

Beatles 1960-inə sorədə Beatlesədə bə məydon beşə İngilis Rok Qrupe. Beatles musiqi tarixədə ən yolə hadisondə qıləyni bıə. In qrup bə musiqi tarixi ve yolə tohfon doəşe, vote bəbe ki, musiqi tarixədə tojə yolə səhifə okardəşe. Detobə ısət ın rok qrup ıştə populyuarətiş oqətə. Bə ım qrupi, bəçəy mahnion aludəəti de "Beatlemania" nomi məşhure dınyoədə. Beatles-i təsir bə musiqi sənaye təsir hələən dəvom kardə. Qrupi üzvon Con Lennon, Pol Makkartni, Corc Harrison iyan Ringo Starr bıən. Əvon əvvəl de 1950-inə soron rock and roll musiqi binokardəşone ıştə musiqi karyera, peşe müxtəlif janrondə ifaşon kardə, hətta psixodelik rok janrədəən. Çəvon musiqi karyera 60-inə soron sosio-mədəni inqilabon devr təsadüfış kardə, çəvon kali mahnionən bı devriku ıştə təsirşon sə. Qrupi əksər mahnion Con Lennoni iyan Pol Makkartni nıvıştəşe. 1970-inə sorədə həmmə dınyo bə heyrət vardə ğərarşon ğəbul karde. Tikəy çimi bəpeşt çı dınyo mətbuat Beatles qrupi üzvon yəndıku co be barədə xəbərşon səlo doşone. 1980-inə sorədə Con Lennoni Nyu-Yorkədə kışteşone, 2001-inə sori çı qrupi co qılə üzvən vəfatış karde.