Wp/tly/Avstraliyə de Okeaniyə

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tlyWp > tly > Avstraliyə de Okeaniyə
Avstraliyə de Okeaniyə

Avstraliyə de Okeaniyə -"Avstraliyə" sıxani məna "nıso tül" voteye.Bə materik iminə bəjən holləndiyoj V.Yanson 1606-nə sordə lınqış bastə.1642-nə sordə isə bə materik holland A.Tasman omə.Avstraliyə 1771-nə sordə ingilis C.Kuk tərəfiku kəşf buə.C.Kuk Avstraliyə kənon dəğığ tədğığ kardə iyən bə ço qiton hışkə ro nıbe nişoş doe.Materik nıso iyən xəşəxuni niməkürrədə bino bedə.Dı səkuon ivrədə çey kəfşən 7.7 mln km², Okeaniyə ivrədə kəfşənış 9 mln km²-i neze. Okeaniyə-Aşiş okeani mərkəz iyən nıso-xəşəxuni poədə bino buə səkuon iyən səkuon qrupi əhatə kardə.In səkuon veyni 130° xəşəxuni dırozi dı 130° kobəson dırozi arədə iyən 30° xərem pani dı 46° nıso pani aradə bino bedə.Səkuon ümumi sahə 1.3 mln km²-e.Ən vocibə səkuon Nuə Qvineyə, Nuə Zelləndiyə, Nuə Britaniyə . Nuə İrlandiyə,Havay. Samoə iyən Ficie.Ən yolə iyən bandikuə relyefi malik buə səkuon okeaniyə kobəson hissədəy.