Wp/tly/Amerikə

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Amerikə
Qitə Amerikə

Xristofor Kolumb 1492-nə sorədə Amerikə qitəş kəşf kardəşe. Kolumbi əsos məqsədış bə Hindistoni dı dıyo ro pedokarde be. Kolumb Amərekə ətrof ço kərə səyohətış kardə.Lakin, əv umri dırozi ovrə Hindiston be zənnış karəd iyan çəy iminə kərə kəşf kardə səkuon ısən “Vest İnd” Kobəsoni Hindiston votedən. De Kolumbi ivərədə səyohətış kardə xəritəşünas Ameriqo Vespuççi ın zəminon tojə qıle qitə be votəje.In səbəbədən tojə kəşf, Ameriqo Vespuççi şərəf Amerikə nomıjon noə.

Buməkurə məholon
Amerikə ŞimaliKaribLatınMiyonəNıso
Avropə ŞimaliHəşinıştəMionəHəşipeməNıso
Asiyə ŞimaliNaviMiyonəHəşinıştəNısoNıso-HəşipeməNezə HəşipeməMiyonə HəşipeməDiyəro Həşipemə
Afrikə ŞimaliHəşinıştəMiyonəHəşipeməNısoNezə Həşipemə
Okeaniyə AvstraliyəNuə ZeləndiyəMelaneziyəMikroneziyaPolineziya
Qutbi kəfşənon ArktikəAntarktidə
Okeanon AtlantikHındiŞimali BiyəynəSakit