Wp/tly/Şirəli Maqsud

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tlyWp > tly > Şirəli Maqsud
File:Shirali Maqsud.jpg
Şirəli Maqsud

Şirəliyev Maqsud Məsti zoə moəo bıə 05.12.1972- nə sori Masalli rayoni Xanalion diyədə. Tam miyonə təhsil səşe Sığdaşti məktəbədə. Maqsud həm Masalli, həm Lankoni xalq teatr kollektivon navdəbışıə uzvonədə qıləye. Çəy ifadə bə kino kəşə bıə Tolışi Şəbani obraz bənome. 2005- 2007-nə soronədə de Xanəli, Nicati ssenari, rejissorəti silsilə bə tolışi kəşə bıə tolışə kino serialonədə Şirəli Maqsud Məsti şirkət kardəşe bənə kinoaktyori. “Dıvo”, “Tolış, bıvot, bısır dəmə” (1-3) filmon bə dınyo pevılo bıən. Maqsud Məsti zoə ıştənən kino kəşəşe bə tolışi: “Cıni həmlə”, ssenari, rejissorəti, operatorəti həmmə çəye. Maqsud təbiəti aşığe. Xanalionədə “Xanahi” nomədə qıləy seyrənqo (rohətə mərənqo) soxtəşe, aləm bəçəy təmşo mandə. Maqsud həmən istedadinə şaire. Hestışe bə tırki- bə tolışi nıvıştə xəyli əsəron.