Wp/tly/İslom

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > İslom

İslom Din çeTolışon bovə kardə dine. Vote bəbe ki, Tolış vilayətiədə bə Xıdo bovə nıkardə xonəxo pəydo karde əbıni. Bə tolış İslomin din VIII-nə əsrdə cı xəlifə Uməri vaxtədə omə. Bəvədə kali zərdustə tolyšon İslomışon bə qişon nıqətoşone vitin şin bə Hındıston. Isətən əyo iyan Pakistonədə jimon kardən. İslomədə haftodıqlə tərigət hestey. İronədə jiə tolışon veyni sınni Səfehi təriqətiədən. Isətnə Azərbayçani keşvərədə jiə tolışon veyni (vote bəbe həmə) şiə donzə imomin. Tolışon İslomədə şiə təhriqəti sərost, cı peyqəmbəri təriqət zınedən. 1400 sor cımi bə nav Ərəbistonədə pəydo bıə peyqəmbər Muhəmmədi vardə ım dini tolışon dılysoxti oqətedən.