Wp/tly/Ğəjı

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Ğəjı
Ğəjı

Ğəjı (lat. Falco) - Əşivo pərəndəy. Dınyoədə ve otə.
Ğəjı poron ranq tındə xakiye. Səş ruşinə xakiye. Xırtəş sipiləvunə, sinəşən xakiye. Luzi hissə, dumi jiton posi ranqədəy. Peşti tərəfış tınd xakiye. Tıkış, lınqi anqışton siyon. lınqonoş zardin. Niə qılə kəşon dırozi 86-92 sm, moa qıləyni 88-95 sm bedə.
Tolışi məhol çı marti oxoədə omedə, noyabrədə şedə. İntasi kamə hissəş bo zomsoniən mandedə. Çı Lankoni ləpəkonədə jiedə.
Ğəjı xəymandə pərəndəy. Əv morə, morəçəçul, kijə, həşorat, loş hardedə. Qandımi dıve bəpeştə de dastə omedə. Dastədə 100-200 ğəjı bedə.

Ğəjı doədə lona dutedə. Yainki çı co pərəndon lonədə nıştedə.
Ğəjı çe vəşiənə pərəndon dıjdə qılonədəy.
Tolışə folklorədə bə ğəjı aid qıləy ifodə heste: "Ğəjı votaşe: - "Çımı day bənəbəy siyo lo az bə osmon peyəkırnim aspə kırə"

Tispiron