Wp/tly/Çuk

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Çuk

Çuk

Joqo bızın çe bayğuşi qədəliyə forməy. Əsosən tovsonədə tolışə məholonədə pəydo bedə. Çuk bə şəv hərəkət kardedə. Səş dıjde. Boloş qədəliye. Poron ranqış mixəki, xaki bedə. Şanqo sıməsə, doon xıçonsə nıştedə zuzedə. Tolışədə çokə əlomət hisob bedəni çe kəy vədə çuki jəğo zuze. Votedən: "bədbəxtəti bəvarde" Əve ki, əy tijniye lozime. Iştənən çı jur? Sığ, çu ğande, əv nıfin bəkarde. Bəpe ın kijə bıtojni de şini-ğəndi. Tolışədə jıqo qıləy ifodə heste. Bə çokə sıxan nikardəkəsi votedən: "Fılonkəs çuke bu? Əy jığo qıləy sıxan votışe, hiç duz omedəni çımi ko" İjən votedən: "Məzuz bənə çuki"