Wp/tly/Çe Tolışon vilayət

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tly
Wp > tly > Çe Tolışon vilayət
Masuleh, Çe Tolışon vilayət
Tolış viləyəti xərem Kur-Araz haymi, nıso de Iron, həşipemə Kaspi dıyo marzış heste. Bə relyefi qorə dı vırə co karde bəbe-Lankoni haym inən Tolışi bandon. Lankoni haym 4-nə devri dıyo inən ru emeyon, Tolışə bandondə Tolışi bandonisə 3-nə devri vulkanik inən emeyə suxuron veyin.Lankon hayımədə əsasən tovostoni quraq kam voş voydə mülayim-qamə iqlim hakime. Im vilayətədə ruyon veyin. Ruon Viləş, Vazəru, Ostororu, Bolqəru i.c.Tolışi bandonədə bəməl oməydən., Lankon hayımdədə dəvardən bə Kaspi dıyo emeedən. Vilayəti ruon qida əsasən voşi ovon inən honi ovon əsos vırə qətedən. Bandədim inən nızımə bandətiədə zardə tülon hestin.Vişon bə növü qorə vey zəngine. Voşi ortə sori ğərolış 400-1600mm-e.