Wp/tly/Çı Rodosu qətım karde

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tlyWp > tly > Çı Rodosu qətım karde
Çı Rodosu qətım karde

Rodos nomədə sərku 1522-nə sori çı Osmanon soltan Suleyman Qanuni potoşohəti vaxti ,əçəy vığandə dıyovonə ləşkəri qətımış kardışe. Çə rujnəku ım sərku bə Osmanon zəmini omujən bey. Rodosu qətım kardəbəpeşt bı sərkuədə həşemon kardə canqəvər Maltə canqəvər nomədə orden, Maltədə jiə Maltə canqəvəron palyo vitin şin. Maltə canqəvəron tikəmoəğandon bə Osmani ləşkəri ve ziyonışon jəşonbe,odəmonışon de çıpırişon ğırışon kardəşonbe. Çı Osmanon ləşkəri ğır bə veynə poə bais ım tikəmoəğandon bən. Rodosi qətımi bəpeşt bo Osmanon Aralıq nomədə dıyo jiçəşi oqəte ve hosdton be. Tosə Soltan Suleyman Qanuni vaxti II Məhəmmədi ə sərkuş qətımış kardeş zınəş nıbe. Əy bəvədə ə sərkuş eqırdışən qətəşbe,mande ə vırə qətım karde qirəvəş karde nıznəşe. I Səlimi bəştə vəzir Piri Məhəmməd Paşa sıxani,bəçəy lovə-həkəmi quşış nıdoşe ,bə sərkuş deştə ləşkəriş hurəcış nıkardışe.