Wp/szy/Parayapay

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | szyWp > szy > Parayapay
Jump to navigation Jump to search

Parayapay, u sulit nu Hulam: 和平部落

u siwkay nu niyazu'

i Taitung a kuwan nu Kalinku ku niyazu’ nu Parayapay. u kasalumaluma’ nu Parayapay sa, 162 ku luma’. kumud nu kasabinawlan sa, 443 ku tademawan. kasabinawlan nu Yingcumin sa, 390 ku tademaw, pakalatu 88%. u zuma sa, cay ku Yngcumin, 53 ku tademaw, pakalatu 12%.

舊稱為擺那擺或是擺仔擺社,為阿美族parayapai的譯音,意思為「雙手交換東西的動作」。昔日此地阿美族以狩獵為主要生活,在海岸山脈狩獵,常與馬蘭阿美、北絲鬮社卑南人相遇,並交換東西以物易物,故以此名稱之。據文獻記載,此地阿美族是清朝時期,由恆春阿美北遷所形成的聚落,還有當地耆老指出,原來是遷到馬蘭,於150年前和部分卑南阿美遷到此地定居。另外根據調查,民國41年時,部分來自都蘭部落的卑南阿美族人,因發生火災而翻越海岸山脈遷居和平。資料來源:http://www.tipp.org.tw/tribe_detail3.asp?City_No=18&TA_No=7&T_ID=546

nuayaway a ngangan sa, u Paynapay saca Payapay a niyazu', u sakuizaway sa u " mibalic tu tuud u saungay nu tusa a lima". itawya, izaw ku Pangcah miadup itini, i sawaliyan a buyu' miadup. sawsawni sa malitemuh tu Malanay a Pangcah atu Puyuma a tademaw, anu mahiza sa, mibalic tu tuud aadupan atu zuma, sisa, si mahiniay a ngangan tuway. u nasulitan, minkoku 41 a mihcan, namakay Tulan niyazu'ay a Pangcah, izay matuduh ku niyazu', sisa mabulaw tayni itini mueneng.

u asip nu tademaw

u kasabinacadan, Pangcah(Amis) 77%, Yuwatan(Bunun) 2%, zumazuma 8%.

u niyazu’ nu Pangcah(Amis)

katuud ku Pangcah(Amis) a tademaw itiniay a niyazu'. u Pangcah(Amis) a niyazu' kuyni. katuud ku Pangcah(Amis) itini mueneng. u zuma a tademaw sa u Yuwatan(Bunun). yadah ku cidekay a tademaw itini mueneng.

u Sakizaya a tademaw

inayi' ku Sakizaya a tademaw mueneng itini, hakay izaw tu, caay henay misumad ku cidekay a ngangan nu Sakizaya.

u cidekay nu Taywan yincumin

cidekay 民族別 cidekay 民族別
Sakizaya 撒奇萊雅族 Rukay 魯凱族
Pangcha(Amis) 阿美族 Cou 鄒族
Tayan(Tayal) 泰雅族 Saysia 賽夏族
Paywan(Paiwan) 排灣族 Kabalan 噶瑪蘭族
Yuwatan(Bunun) 布農族 Tau/Yami 雅美族
Sejek(Sdeeq) 賽德克族 Saw 邵族
Taluku(Truku) 太魯閣族 Kanakanabu 卡那卡那富族
Puyuma 卑南族 Laaluwa 拉阿魯哇族

u siwkay nu Yincumin

u Yincumin sananay, u saayaway a muenengay a tademaw itini, itini uyiniyan a subal.

u sasubana'ay(學術) a kamu sa, Taywan Yincumin sa mikitinay "Timul Subal kamu cidekay(南島語族)" saan.

u niyazu' sa, u luyaluy nu tademaw, pulung muengeneng, u kabana' kami, hina u lalumaay amin i niyazu', caay kayadah ku ihekalay a tademaw.

silecaday a lalangawan, lisin, kamu, atu kabanaan. si kalilidan(Tumuk) saca babalaki mililid tu niyazu'.

i Taywan Yincumin, izaw ku 16 cidekay puluung sa 748 a niyazu', maka 55 a mang a tademaw. satabakiaya a cidekay ku Pangcah(Amis), saadidi'ay a cidekay ku Laaluwa.

u tabakiaya a niyazu' sa, ku Tapalong, u niyazu' nu Pangcah(Amis).

situlu ku kakuniza nu Yincumincu,sakacacay ku ibukelalay, sakatusa ku ibuyuay, sakatulu sa ku tangbulanay.

tademaw nu Yincumin, pulung sausi katukuh 2017 a mihca 12 a bulad

pulung sausi Pangcah Tayan Paywan Yuwatan Rukay Puyuma Cou Saysiat Yami Saw Kabalan Taluku Sakizaya Sejek Laaluwa Kanakanabu zuma
559,426 208,525 89,563 100,164 58,132 13,258 14,051 6,629 6,596 4,596 778 1,459 31,320 917 9,921 391 330 12,796
271,683 102,059 42,433 48,467 28,017 6,410 6,772 3,146 3,169 2,271 374 716 15,142 461 4,938 205 168 6,935
287,743 106,466 47,130 51,697 30,115 6,848 7,279 3,483 3,427 2,325 404 743 16,178 456 4,983 186 162 5,861

1 ku kyukay i parayapay niyzau’.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan